Tag: management

สรุปอบรม Hyper Productivity

11 October 2015

ได้มีโอกาศเข้าไปงานอบรม Hyper Productivity เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรเป็น @juacompe ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นพระมหาวีรพล วีรญาโณท่านมาสอนธรรมะและการทำงาน