Tag: blog

Hello World!! (กลับมาเปิด Blog อีกแล้ว)

27 March 2013

ขอกลับมา Hello world อีกครั้ง กับ Blog ใหม่ แต่โดเมนเดิม หลังจากที่เลิกเขียนไปประมาณ 1-2 ปี ช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมนั้นมีหลากหลายประสบการณ์ต่างๆ นาๆ แค่ 1 – 2 ปี เรื่องราวใหญ่ๆ หลากหลายในชีวิตมันช่างผ่านเข้ามาและก็ผ่านไปอย่างไม่มีวันกลับ