Tag: ทหาร

เตรียมพร้อมเป็นทหารเกณฑ์

12 January 2016

บทความนี้ผมตั้งใจเขียนเพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่เหล่าชายไทยหลายทั้งหลายที่กำลังจะเข้าเป็นทหาร เนื่องด้วยตัวผมเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน (ร้องขอฯ รุ่น 1/55 ร. 17 พัน 4 กองทัพบก) และร่างกายผมก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่(เด็กคอม ผอมๆแห้งๆ) เลยรู้ซึ้งดีว่าหากร่างกายไม่พร้อมแล้วเป็นยังไง เลยมาแนะนำให้หลายๆ ท่าน ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเป็นทหาร