การถอน Xcode ออกจากเครื่อง

8 May 2013 2:23 PM Programming ,
Untitled-4

เนื่องด้วยผม เกิดอาการอยากลบตัว Xcode ออกจากเครื่อง เพราะไม่ได้เขียน Obj-C ลงทิ้งไว้ก็หนักเครื่องเปล่าๆ เพราะ macOS จะทำการ Index ไฟล์เก็บไว้เพื่อให้ไวต่อการใช้ Spotlight ในการค้นหา ซึ่งพอหาตัว Uninstall ของ Xcode แล้วปรากฏว่าไม่มีให้ใช้ เลยไปค้นใน Google ดู ไปเจอคำสั่งข้างล่างนี้เข้า เลยเอามาแบ่งกันสำหรับใครที่ต้องการถอนการติดตั้งแบบหมดเปลือก

sudo /Developer/Library/uninstall-devtools –mode=all

โดยเราเปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งข้างล่างนี้ลงไป แล้วมันจะถามรหัสผ่านของสิทธิ root ครับ ใส่รหัสผ่านไปนอกนั้นรอให้มันโหลดจนเสร็จครับ แค่นี้เรียบร้อย