“การที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสุขนั้น”

9 June 2013 11:37 AM Blog

Motto of King.

ต้องถามว่าทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร ใครมีอำนาจ ใครปกครองเมือง ทุกคนล้วนรู้ดี….

แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะทำ เราจะลุก แล้วเดินหรือวิ่งต่อไป ประเทศไทย